Pozovite nas

(+387) 51 314 488

Pošaljite E-mail

info@lesninabanjaluka.com

Spavaće sobe

Sana Duo

Elastčne letvice uležištene su u negibljivim plastčnim nosačima letvica. U lumbalnom području podnice nalazi se 5 užih duplih letvica sa folijom i sa regulatorima elastčnost za podešavanje. Na vanjskim stranicama okvira podnice nalaze se plastčne završne kape.

Sana Duo letvice mogu se postaviti na madrace s Bonell jezgrom.

Visina podnice: 5cm/6cm
Broj letvica: 22
Više detalja na:


    Kategorija: